Vrijwilligersreglement Tour de Dumoulin

• Het inroosteren gebeurt door de Tour de Dumoulin organisatie op basis van de opgave van de vrijwilligers en de beschikbare vrijwilligersfuncties.
• Bij het inroosteren houden we rekening met je opgegeven beschikbaarheid. Het rooster en alle benodigde informatie ontvang je tijdig via de mail. Zorg dat je die dag en die uren ook vrij houdt.
• Je zorgt ervoor dat je van begin- tot eindtijd aanwezig bent. Wanneer je naar huis gaat, meld je je eerst af. Moet je eerder weg, geef dit zo snel mogelijk per mail door en op de dag zelf bij jouw contactpersoon van de Tour de Dumoulin-organisatie.
• Mocht je onverhoopt door ziekte of calamiteit niet kunnen komen, dien je dit zo snel mogelijk telefonisch of per mail te melden aan de Tour de Dumoulin-organisatie.

• Wees op tijd en zorg dat je er die dag representatief uitziet. Je bent tijdens jouw werkzaamheden immers een visitekaartje van onze organisatie.
• Je krijgt bij aanvang een Tour de Dumoulin-shirt of hesje. Het dragen van deze kleding is verplicht tijdens je werkzaamheden op het evenement.
• Tijdens jouw werkzaamheden is het verboden alcohol te drinken, te roken of onnodig je telefoon te gebruiken. In overleg met je collega’s kun je af en toe een rookpauze nemen.
• Aan het einde van de shift dien je je af te melden bij jouw contactpersoon van de Tour de Dumoulin-organisatie en eventueel lopende zaken over te dragen aan collega’s van de volgende shift.
• Het is van belang dat je jouw locatie goed kent en weet waar de verschillende activiteiten, de EHBO-post en de sanitaire voorzieningen zijn. Dit zal je van jouw contactpersoon van de Tour de Dumoulin-organisatie bij aanvang van jouw shift te horen krijgen en zo niet vraag ernaar!
• Alle contacten met de pers gaan via de Tour de Dumoulin-organisatie. Als de pers jou iets anders vraagt dan waarom jij het zo leuk vindt om voor Tour de Dumoulin vrijwilliger te zijn, dien je hen door te verwijzen naar de organisatie.

• Iedere vrijwilliger dient te beschikken over een basisverzekering in het kader van de zorgverzekering of over een verzekering met minimaal soortgelijke dekking.
• In het geval van een ongeval of calamiteit zijn afhankelijk van de situatie je eigen aansprakelijkheidsverzekeringen en/of de evenementen- en aansprakelijkheidsverzekering van de organisator en de stichting van toepassing.